DATA SCIENCE INTERN

Phòng ban Nơi làm việc Số lượng tuyển
Untitled YOLA HEAD OFFICE 2
  • Loại hình: Toàn thời gian
  • Mức lương: Thương lượng
  • Thời gian ứng tuyển: 05/02/2024
Chia sẻ ngay công việc với bạn bè:

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Làm việc với các lập trình viên, kỹ sư và người quản lý để xác định các cơ hội cải tiến quy
trình, đề xuất sửa đổi hệ thống và đưa ra các chiến lược quản trị dữ liệu.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong kinh doanh, vận hành để hiểu các nghiệp vụ,
xác định phương pháp phân tích tối ưu.
- Khai thác và phân tích các nguồn dữ liệu quy mô lớn (cả có cấu trúc và không có cấu trúc)
để khám phá những hiểu biết sâu sắc, các vấn đề và cơ hội cũng như đề xuất các giải pháp.
- Đảm nhận việc thu thập, tiền xử lý và phân tích dữ liệu.
- Xây dựng, xác thực và triển khai các mô hình học máy và/hoặc học sâu để giải quyết các
vấn đề nghiệp vụ kinh doanh, vận hành quan trọng.
- Đề xuất ý tưởng tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách
hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.
- Tìm hiểu/áp dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao để tìm ra insight mới, xây dựng các hệ
thống dự đoán chất lượng cao được tích hợp với người dùng doanh nghiệp
- Thực hiện xây dựng các báo cáo về KH, thị trường, kênh phân phối, báo cáo và thuyết trình
để làm nổi bật ảnh hưởng của những thay đổi mà Doanh nghiệp đã thực hiện trong hoạt
động kinh doanh: sản phẩm, khách hàng, thị trường, kênh phân phối,...


YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Sinh viên năm 3, 4, chờ bằng hoặc mới tốt nghiệp Cử nhân về chuyên ngành kỹ thuật có
liên quan (Toán, Kỹ thuật, Khoa học Máy tính, Thống kê hoặc lĩnh vực tương tự).
- Nắm vững xác suất thống kê và đại số tuyến tính.
- Thành thạo SQL và một trong các ngôn ngữ lập trình sau: R, Python, MatLab...
- Hiểu rõ về một số thuật toán machine learning, như k-NN, Naive Bayes, SVM, Decision
Tree, Random Forests...
- Kỹ năng giao tiếp tốt bằng văn bản và bằng lời nói; khả năng làm việc độc lập; có tư duy
logic và kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói ở mức tốt; Khả năng làm việc độc lập.
- Khả năng tạo báo cáo và bản trình bày để hỗ trợ việc ra quyết định.
- Khả năng sử dụng toán học, công cụ trực quan hóa dữ liệu, cơ sở dữ liệu, phân tích dữ liệu
kinh doanh và công nghệ, chuyển đổi khối lượng lớn dữ liệu phức tạp thành giải pháp, sử
dụng các công cụ phân tích dữ liệu như SQL, VBA, Tableau, Power BI... và đưa ra đề xuất
các giải pháp phần mềm.
- Khả năng làm việc với các bên liên quan, khả năng chuyển đổi các yêu cầu kinh doanh
thành các thuật ngữ không mang tính kỹ thuật.
- Kỹ năng giao tiếp


Ưu tiên:
- Hiểu biết về các mô hình deep learning như CNN, LSTM, Autoencoder...
- Hiểu biết về cơ sở dữ liệu Postgre, MongoDB...
- Hiểu biết về bigdata framework như Hadoop, Spark ...
- Có kiến thức về mảng viễn thông là điểm cộng.
- Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển
Đăng ký hôm nay, nhận ngay 4 tuần học miễn phí