EDUCATION CONSULTANT (NHÂN VIÊN TƯ VẤN KHÓA HỌC)

Salary: 8,000,00015,000,000 VNĐ

Location: YOLA CENTERS

Team: CENTER

Application deadline: 07/09 — 31/10/2020

Job Description

  • Chủ động tìm kiếm và phát triển khách hàng mới: telesale tư vấn và bán các sản phẩm của YOLA.
  • Phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động thu hút khách hàng.
  • Ghi nhận thông tin khách hàng trên hệ thống và làm thủ tục đăng ký, thanh toán và xuất hóa đơn.
  • Theo sát tình hình doanh thu bán hàng để đảm bảo đạt doanh thu và KPI được giao.
  • Tiếp nhận những thông tin phản hồi hoặc khiếu nại của khách hàng để xử lý hoặc báo cáo kịp thời cho cấp trên nhằm đảm bảo sự hài lòng, tin cậy của khách hàng.
  • Chuẩn bị cho lớp khai giảng: đặt giáo trình, kiểm tra thông tin lớp trên hệ thống,…
  • Quản lý học tập toàn diện: theo dõi, cập nhật và báo cáo tình hình các lớp, trao đổi với phụ huynh về việc học của học sinh, sắp xếp các lớp phụ đạo.
  • Tổ chức, quản lý lớp thi giữa khóa và cuối khóa.
  • Tái đăng ký cho khách hàng: sắp xếp thi lại, thi bù, xử lý các yêu cầu, từ chối của khách hàng và thông báo các chương trình ưu đãi.
  • Các công việc khác của bộ phận được line manager phân công.

Application form

Full Name *
Email Address *
Phone Number *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Your Resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
Submit